Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php:15) in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 2
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์ยุโรป สัมนาดูงาน ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทัวร์แอ่วเหนือ น่าน - ปัว 4 วัน 2 คืน (นั่งรถ)
02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

ทัวร์แอ่วเหนือ น่าน - ปัว 4 วัน 2 คืน (นั่งรถ)

อัตราค่าบริการ 4 วัน 2 คืน

(สำหรับลูกค้า 8ท่านขึ้นไป)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน                ราคาท่านละ  7,900.-  บาท

 

ออกเดินทางทุกวันศุกร์รายละเอียดการเดินทาง


วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เมืองเก่าน่าน

 
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ.........................พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่าน
19.30 น. นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยรถตู้ปรับอากาศ พักผ่อนบนรถ

วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อ.ปัว

06.00 น. คณะเดินทาง อ.ปัว จ.น่าน นำทุกท่านเข้าที่พัก อูปแก้ว รีสอร์ท เพื่อทำธุระส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารเช้า
จากนั้น นำท่านไปเที่ยวชม วัดศิลปะไทลื้อ ที่วัดต้นแหลง ที่ยังคงสภาพเดิมไว้อย่างเหนี่ยวแน่ บนหลังคาวัดเราจะเห็นปูนปั้นรูปพญานาค 3 เศียร แทนความหมายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม วัดหนองบัว อีกวัดหนึ่งที่คงความเป็นไทลื้อไว้ได้อย่างสมบูรณ์ อุโบสถหลังเล็ก ๆ สิงห์ 2 ตัว หมอบเฝ้าหน้าวิหาร เมื่อเข้าวัดจะมีดนตรีพื้นเมือง ผู้สูงอายุคณะหนองบัวบานขับกล่อม เข้ากับบรรยากาศดีมาก ด้านหลังวิหาร จะมีเฮือนไทลื้อมะเก่า เฮือนพำนักที่บ่งบอกเรื่องราวของความเป็นอยู่ผู้คน ณ ดินแดนแห่งนี้ ที่ใต้ถุนเฮือน มีร้านค้ากลุ่มแม่บ้าน ร้านเล็กๆ พร้อมกับกี่กะตุกไว้ทอผ้า ที่แม่บ้านทอผ้า ยามว่างจากไม่มีนักท่องเที่ยว ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไป อ.ปัว 
12.15 น. รับประทานอาหารกลางวันในสไตล์พื้นบ้านที่โฮมสเตย์บ้านศิลาเพชร (ผักทุกต้นมาจากสวนข้างบ้านสดมาก)
นำท่านเยี่ยมชมโรงเรียนชาวนา ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ชิมขนมข้าวแคบ ขนมพื้นเมือง วิถีชุมชนที่กำลังจะจางหายไป นำท่านไปเที่ยวชมวังศิลาเพชร แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม (เดินทางไป-กลับ 3 กม.) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อูปแก้ว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
18.30 น. นำท่านไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารใน อ.ปัว (ร้านน้อมจิตร)

วันที่สามของการเดินทาง ดอยภูคา – บ่อเกลือ

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นทุกท่านเก็บสัมภาระ และออกเดินทางไปยอดดอยภูคา พาท่านลัดเละไต่ดอย ขึ้นชมทะเลหมอกยามเช้าที่งดงามบนยอดดอยภูคา ไหว้ของพร ศาลเจ้าหลวงภูคา ปฐมราชวงศ์ภูคา ผู้ครองนครน่านแต่บรรพกาล จากนั้นออกเดินทางต่อไปบ่อเกลือ นำท่านชมการทำเกลือ โดยวิธีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารใน อ. บ่อเกลือ 
จากนั้น นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ น่าน นำคณะเที่ยวชม หอศิลป์ริมน่าน แหล่งรวบรวมภาพจิตรกรรมและงานศิลปะจากศิลปินเลื่องชื่อ หลาย ๆ ท่าน รวมถึงภาพของฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯที่ทรงวาดไว้ยามเสด็จมาที่นี่ 
 
18.30 น. นำคณะไปรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านเรือนแก้ว 
จากนั้นนำท่านไปชิมของหวานป้านิ่มอันเลื่องชื่อ (ไม่รวมค่าขนมหวานและเครื่องดื่ม) จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เฮือนน่าน นิทรา หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง น่าน – กรุงเทพฯ

06.00 น. นำท่านไปตักบาตรเช้าที่หน้าตลาดสด พร้อมเดินเที่ยวชมตลาดสด ดูวิถีชีวิตของชาวน่าน
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำทุกท่านขึ้นรถตู้ เพื่อไปนมัสการ วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน จากนั้นนำทุกท่าน ไหว้ศาลหลักเมืองน่าน ในวัดมิ่งเมือง ที่มีวิหารอันงดงามด้วยปูนปั้นอยู่โดยรอบวิหาร
12.00 น. รับประทานอาหารกลาง (ข้าวซอย,ขนมจีนน้ำเงี้ยว,ข้าวกั้นจิ้น ร้านแหนมสุนี) 
จากนั้นนำท่านไปเยี่ยมชม วัดภูมินทร์ วัดที่โด่งดังด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพปู่ม่านย่าม่าน รวมถึงภูมิสถาปัตย์ของวัดที่สร้างได้อย่างน่าชื่นชมในการผสมผสานความเชื่อของศาสนาพุทธและพราหมณ์เข้าด้วยกัน พร้อมแวะถ่ายรูปอุโมงค์ต้นจำปาลาวหรือต้นลีลาวดี จากนั้นชม วัดช้างค้ำ หรือวัดหลวงกลางเวียงภายในวัดประดิษฐาน พระพุทธรูปทองคำ และเจดีย์ที่มีปูนปั้นรูปช้างรายล้อมอยู่โดยรอบ
15.00 น. จากนั้นนำท่านนั่งรถรางชมเมืองเก่าน่าน พร้อมรับฟังบรรยายประวัติเมืองน่าน อันยิ่งใหญ่ พร้อมกับชมสถานที่สำคัญของเมืองน่าน 
16.30 น. นำท่านไปชมวิวเมืองน่านที่วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449 – 2454 โดยช่างชาวพม่า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกัน จากนั้น นำท่านไปหาซื้อของฝากที่ร้านโอทอป แหล่งรวบรวมของฝากจากทั้งจังหวัดน่าน 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารบ้านฝ้าย จ.แพร่
19.05 น. นำทุกท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
03.30 น. คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ วีไอพี นำเที่ยวตลอดการเดินทาง ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าห้องพัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
- หัวหน้าทัวร์ จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการประสานงาน และดูแลคณะตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุจากการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรม
กรุณาแฟกซ์ใบสลิปโอนเงิน มาที่หมายเลข 02-191-8494 เพื่อเป็นการยืนยันการสำรองที่นั่งและเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสำรองที่นั่ง กรุณาเขียนชื่อผู้จอง, เบอร์โทรติดต่อ, ชื่อโปรแกรมและวันเดินทาง พร้อมรายชื่อผู้เดินทางทุกท่าน
ดาวน์โหลดไฟล์