02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

MPT09 CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVESวันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 ธ.ค. 2560 - 2 ม.ค. 2561 | ราคา 49,600 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561 | ราคา 29,300 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 มี.ค 2561 - 10 เม.ย 2561 | ราคา 36,500 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 เม.ย 2561 - 30 มิ.ย. 2561 | ราคา 20,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 | ราคา 23,500 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 ก.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561 | ราคา 20,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)


วันที่สอง (สาม) ของการเดินทาง มัลดีฟส์


วันที่สาม(สี่)ของการเดินทาง มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก
- Seaplane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ต - สนามบิน พร้อมการบริการต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน
- Welcome Drink
- การบริการอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)
- บาร์ให้บริการเครื่องดื่ม, น้ำแร่, น้ำอัดลม, และเครื่องดื่มแบบมีแอลกอฮอล์ (ไวน์-เบียร์-ค็อกเทล) ในช่วงเวลา 11:00 - 24:00 น.
- ชา, กาแฟ, เครื่องดื่ม, และของว่างยามบ่าย
- Sundowner Canapé หลากหลายรสชาติ ให้บริการก่อนอาหารค่ำ
- Dine Around: ของขวัญแด่คุณ พิเศษ ชุดอาหารกลางวันและค่ำ 3 คอร์สจากห้องอาหารสวนบัว, ลา เบรซซ่า, หรืออัล ไคม่าห์ (40 USD ต่อท่าน)
- ฟรี ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ และ ฟรี กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ อันได้แก่ วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, เรือถีบ, และเรือแคนู
- ฟรี Wifi
- ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตรานี่ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – มัลดีฟส์ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
- ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ USD25 ต่อท่าน โดยชำระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ
(ขณะนี้มีการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
ดาวน์โหลดไฟล์