02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

MPT05 CLUB MEDFINOLHU VILLAS 3 วัน 2 คืน (FD)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560 | ราคา 55,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ม.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ม.ค. 2561 - 29 ม.ค. 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 ก.พ. 2561 - 5 ก.พ. 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 ก.พ. 2561 - 12 ก.พ. 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 มี.ค 2561 - 12 มี.ค 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 มี.ค 2561 - 19 มี.ค 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 มี.ค 2561 - 26 มี.ค 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   31 มี.ค 2561 - 1 เม.ย 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561 | ราคา 56,700 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 มี.ค 2561 - 5 มี.ค 2560 | ราคา 58,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 เม.ย 2561 - 9 เม.ย 2561 | ราคา 58,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 ม.ค. 2561 - 7 ม.ค. 2561 | ราคา 62,400 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 ก.พ. 2561 - 4 ก.พ. 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 มี.ค 2561 - 18 มี.ค 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 มี.ค 2561 - 25 มี.ค 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 มี.ค 2561 - 1 ม.ค. 2561 | ราคา 55,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ก.พ. 2561 - 25 ก.พ. 2561 | ราคา 56,700 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 มี.ค 2561 - 4 มี.ค 2561 | ราคา 58,200 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 เม.ย 2561 - 8 เม.ย 2561 | ราคา 59,400 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 เม.ย 2561 - 1 พ.ค. 2561 | ราคา 58,000 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)


วันที่สองของการเดินทาง มัลดีฟส์


วันที่สามของการเดินทาง มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ที่พัก 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินสายการบิน สายการบินแอร์เอเชีย
- บริการรับส่ง ไป/กลับ ระหว่างคลับเมด-สนามบิน โดยเรือสปีดโบ๊ต
- อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ
- บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกดฮอล์ตลอดทั้งวันพร้อมกับของว่าง (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรีเมี่ยม ไวน์ และแชมเปญแบบขวด)
- กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ 
- การแสดงโชว์ของคลับเมดทุกค่ำคืนโดย ทีมคลับเมดจีโอนานาชาติ
- พนักงานบริการประจำห้องพัก (Butler) สำหรับ Finolhu Villas
 
อัตรานี่ไม่รวม
- ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ USD 25 ต่อท่าน โดยชำระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ (ขณะนี้มีการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
ดาวน์โหลดไฟล์