02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

KW24 ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน – ลานสกี – ไร่สตรอว์เบอร์รี่ – เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (ZE)(7C)(LJ)(TW)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 ม.ค. 2561 - 6 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 ม.ค. 2561 - 5 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 ม.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 ม.ค. 2561 - 7 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 ม.ค. 2561 - 9 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ม.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ม.ค. 2561 - 16 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ม.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ม.ค. 2561 - 27 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 ม.ค. 2561 - 29 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 ม.ค. 2561 - 1 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 ม.ค. 2561 - 2 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 ม.ค. 2561 - 3 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   31 ม.ค. 2561 - 4 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 ก.พ. 2561 - 5 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 ก.พ. 2561 - 6 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 ก.พ. 2561 - 7 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 ก.พ. 2561 - 8 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 ก.พ. 2561 - 9 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ก.พ. 2561 - 10 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 ก.พ. 2561 - 12 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 ก.พ. 2561 - 14 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ก.พ. 2561 - 17 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 ก.พ. 2561 - 19 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ก.พ. 2561 - 24 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ก.พ. 2561 - 25 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 ก.พ. 2561 - 1 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 ก.พ. 2561 - 2 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ก.พ. 2561 - 3 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 ก.พ. 2561 - 4 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 มี.ค 2561 - 5 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 มี.ค 2561 - 6 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 มี.ค 2561 - 7 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 มี.ค 2561 - 8 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 มี.ค 2561 - 9 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 มี.ค 2561 - 10 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 มี.ค 2561 - 11 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 มี.ค 2561 - 12 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 มี.ค 2561 - 13 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 มี.ค 2561 - 14 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 มี.ค 2561 - 15 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 มี.ค 2561 - 16 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 มี.ค 2561 - 17 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 มี.ค 2561 - 18 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 มี.ค 2561 - 19 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 มี.ค 2561 - 20 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 มี.ค 2561 - 21 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 มี.ค 2561 - 22 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 มี.ค 2561 - 23 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 มี.ค 2561 - 24 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 มี.ค 2561 - 25 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 มี.ค 2561 - 26 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 มี.ค 2561 - 27 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 มี.ค 2561 - 28 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 มี.ค 2561 - 29 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 มี.ค 2561 - 30 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 มี.ค 2561 - 31 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 มี.ค 2561 - 1 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 มี.ค 2561 - 2 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 มี.ค 2561 - 3 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   31 มี.ค 2561 - 4 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน


วันที่สอง เกาะนามิ –TEDDY BEAR FARM – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮันซา – แช่ออนเซ็น (ไม่รวมค่าเข้า)


วันที่สาม SEA TRAIN – เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) – สตรอเบอร์รี่ฟาร์ม - เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND


วันที่สี่ พระราชวังชางด็อก - ศูนย์น้ำมันสนแดง – ศูนย์โสม – ศูนย์เวชสำอาง – ศูนย์รวมของวัยรุ่น เกาหลี เมียงดง- - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) LINE FRIENDS STORE - ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)


วันที่ห้า N SEOUL TOWER – DUTY FREE – ศูนย์พลอยอเมทิส – SUPERMARKET


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ             
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ            
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ            
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า            
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ            
- ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.            
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จำกัด
- ปลั๊กไฟ ADAPTER
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
- ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท (30,000 วอน) ต่อทริป
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15-20 กก.)
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสาร คือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
- ค่าขึ้น-ลง กระเช้าที่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
- ค่าเข้าออนเซ็น
- ค่าเช่าชุด ,อุปกรณ์และครูฝึก,กอนโดล่า
- ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
ดาวน์โหลดไฟล์