02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

KW21 ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ – ลานสกี – เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (ZE)(7C)(LJ)(TW)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ธ.ค. 2560 - 23 ธ.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560 | ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560 | ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560 | ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560 | ราคา 20,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560 | ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 ธ.ค. 2560 - 30 ธ.ค. 2560 | ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 | ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2561 | ราคา 24,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 ธ.ค. 2560 - 2 ม.ค. 2561 | ราคา 24,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 ธ.ค. 2560 - 3 ม.ค. 2561 | ราคา 24,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   31 ธ.ค. 2560 - 4 ม.ค. 2561 | ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 ม.ค. 2561 - 5 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 ม.ค. 2561 - 6 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 ม.ค. 2561 - 7 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 ม.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 ม.ค. 2561 - 9 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ม.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ม.ค. 2561 - 16 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ม.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ม.ค. 2561 - 27 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 ม.ค. 2561 - 29 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 ม.ค. 2561 - 1 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 ม.ค. 2561 - 2 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 ม.ค. 2561 - 3 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   31 ม.ค. 2561 - 4 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 ก.พ. 2561 - 5 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 ก.พ. 2561 - 6 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 ก.พ. 2561 - 7 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 ก.พ. 2561 - 8 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 ก.พ. 2561 - 9 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ก.พ. 2561 - 10 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 ก.พ. 2561 - 12 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 ก.พ. 2561 - 14 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ก.พ. 2561 - 17 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 ก.พ. 2561 - 19 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ก.พ. 2561 - 24 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ก.พ. 2561 - 25 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 ก.พ. 2561 - 1 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 ก.พ. 2561 - 2 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ก.พ. 2561 - 3 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 ก.พ. 2561 - 4 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 มี.ค 2561 - 5 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 มี.ค 2561 - 6 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 มี.ค 2561 - 7 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 มี.ค 2561 - 8 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 มี.ค 2561 - 9 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 มี.ค 2561 - 10 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 มี.ค 2561 - 11 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 มี.ค 2561 - 12 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 มี.ค 2561 - 13 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 มี.ค 2561 - 14 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 มี.ค 2561 - 15 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 มี.ค 2561 - 16 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 มี.ค 2561 - 17 มี.ค 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 มี.ค 2561 - 18 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 มี.ค 2561 - 19 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 มี.ค 2561 - 20 มี.ค 2561 | ราคา 17,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน


วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – LA PROVENCE – เกาะนามิ – วัดวาวูจองซา


วันที่สาม เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก) – เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่อง เล่นไม่จำกัด) – FANTA STICK SHOW


วันที่สี่ ผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ – ศูนย์โสม – ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท – TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM – ศูนย์เวชสำอาง – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง LINE FRIENDS STORE – ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน – DONGDAEMUN DESIGN PLAZ


วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์พลอยอเมทิส – ศูนย์น้ำมันสนแดง – DUTY FREE – คลองชองเกชอน – SUPERMARKET


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 หรือ 20 กก.
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่าละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จำกัด
- ปลั๊กไฟ ADAPTER
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
- ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,100 บาท (35,000 วอน) ต่อทริป
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15-20 กก.)
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสาร คือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
- ค่าเช่าชุด + อุปกรณ์สกีและครูฝึก 
- ค่าลิฟท์ขึ้น – ลง ที่ N SEOUL TOWER
 
ดาวน์โหลดไฟล์