Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php:15) in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 2
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์ยุโรป สัมนาดูงาน ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ CI02 แพ็คเกจล่องเรือ ไต้หวัน - ญี่ปุ่น 6 วัน 5 คืน (TG)
02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

CI02 แพ็คเกจล่องเรือ ไต้หวัน - ญี่ปุ่น 6 วัน 5 คืน (TG)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   
Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297
8 ก.ค. 2560 - 13 ก.ค. 2560
| ราคา 43,500 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


Day1 กรุงเทพฯ – ไทเป TG 634 (07.10 – 11.50) ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค – เข้าสู่โรงแรม ช้อปปิ้งตึกไทเป101


Day2 Taipei(Keelung), Taiwan


Day3 Okinawa, Japan


Day4 Miyakojima, Japan


Day5 Ishigaki, Japan


Day6 Taipei(Keelung), Taiwan


อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดและภาษีสนามบิน
- โรงแรมที่พักก่อนขึ้นเรือ 1 คืนตามที่ได้ระบุไว้หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน (พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง)
- ห้องพักบนเรือ (พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง / 4 คืน)
- ภาษีท่าเรือ
- Pre-Tour ครึ่งวันในไทเป
- รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-ท่าเรือ-สนามบิน
- ค่าทิปบนเรือห้องไม่มีหน้าต่างและห้องระเบียง @ USD54.00
 
อัตรานี้ไม่รวม
- วีซ่าไต้หวัน (**ไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวไทยเป็นเวลา 30 วัน) เริ่มฟรีวีซ่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 59- 31 กรกฎาคม 61 (ขยายเวลาเพิ่มอีก1ปี)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัทพ์, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ทัวร์บนฝั่งที่เรือจอดเทียบท่า
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์