Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php:15) in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 2
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์ยุโรป สัมนาดูงาน ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นสุดคุ้ม ทัวร์ญี่ปุ่นสุดพิเศษ กับ บริษัททัวร์ญี่ปุ่น พาราไดซ์ เวิลด์ ทัวร์ ท่องเที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
อบรมสัมมนา

อบรมสัมมนา การฝึกอบรมสัมมนาสำหรับองค์กร
ที่รวดเร็ว ด้วยกระแสการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น เปรียบได้กับการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร การออกตัวช้า ย่อมหมายถึงคู่แข่งก้าวนำเราไปหลายช่วงตัว การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทีมงานอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็น บริษัท พาราไดซ์ เวิลด์ ทัวร์ ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาและวิทยากรมืออาชีพ พร้อมแล้วที่จะให้บริการด้านฝึกอบรมสัมมนาแก่หน่วยงานทั่วไป ในหลักสูตรต่างๆที่ท่านต้องการ เช่น

หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

ผลที่จะได้รับ

  1. วิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อแยกแยะออกเป็นกลุ่มๆ ต่างๆเพื่อใช้เทคนิคในการ จัดการกับสถานการณ์นั้น SA-Situation Analysis, การค้นหาสาเหตุของปัญหา PA-Problem Analysis, วิธีการตัดสินใจในเชิงปริมาณที่เข้าใจง่าย DA-Decision Analysis, การวิเคราะห์การป้องกันและแก้ไข PPA-Potential Problem Analysis
  2. เป็นการใช้สถานการณ์จริงขององค์กรในทุกขั้นตอน จึงเห็นว่าสามารถใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้เข้าสัมมนาสามารถใช้แนวทางเดียวกัน เข้าใจร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหา ทำให้ลดความขัดแย้งในวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

หลักสูตรการพัฒนาการทำงานเป็นทีม

ผลที่จะได้รับ

  1. เรื่องการสร้างทีมงานในทุกปัจจัย ทั้งเรื่องเป้าหมาย บทบาทของหัวหน้าทีม บทบาทของสมาชิก การสร้างบรรยากาศในการทำงาน
  2. การพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และทีมงาน

เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ (Telesale & Telemarketing)

ผลที่จะได้รับ

  1. รู้จักวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมาย เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ
  2. เรียนรู้เทคนิคการเตรียมตัวในการนำเสนองานทางโทรศัพท์
  3. เรียนรู้ทักษะการฟังและการถามคำถามอย่างฉลาด
  4. เรียนรู้วิธีปิดการขายทางโทรศัพท์1
  แบบฟอร์มจัดอบรมสัมมนา